Echtscheiding, verlies en het ontwikkelkapitaal van kinderen.
Tijdschrift VROEG, september 2007

Vechtscheiding als vorm van verwaarlozing.
Tijdschrift kindermishandeling, 2e jaargang nr. 3, september 2009

Hoogvliegers en pechvogels. ‘Soms is een kind ook gewoon balorig’.
De Morgen, 13 november 2010

Het exen-dilemma. Over onbedoelde schade na scheiding.
Pedagogiek in Praktijk, 13 december 2019