Pedagogische Adviespraktijk Thuis

Drs. E.A. (Liesbeth) Groenhuijsen
Klinisch Pedagoog, Echtscheidingsdeskundige, Publicist, Docent

Wie en wat is adviespraktijk PAT

Ruim twintig jaar geleden startte ik mijn Pedagogische Adviespraktijk Thuis. Een praktijk voor hulp aan gezinnen bij echtscheiding. Mijn toen al ruime ervaring in de jeugdhulpverlening en bij de Raad voor de Kinderbescherming, alsmede mijn ruime kennis van de ontwikkelingen in wetenschap en wetgeving boden mij een stevige ondergrond. Diverse boeken en artikelen kwamen daarna voort uit de verhalen die ik hoorde over waar je allemaal in kunt belanden als je gezin uiteen valt. Als docent en publicist neem ik stevige standpunten in als het gaat over de behartiging van belangen van kinderen.

In mijn meest recente boek, Rechtspraak-Kromspraak beslissen over kinderen na scheiding, analyseer ik waarom en hoe het vaak misgaat als na scheiding een besluit over bijvoorbeeld de zorgverdeling genomen wordt. In lezingen en cursussen zet ik die ervaring om in adviezen en overwegingen voor professionals en ouders.
Met reden heet mijn praktijk: Pedagogische Adviespraktijk Thuis. Ik kies bewust voor werken aan huis, vanwege de persoonlijke sfeer die ik daarmee aan ouders en kinderen kan bieden; hun gevoelens, zorgen, angsten en vragen mogen er een veilig onderdak vinden.

Het symbool van de praktijk is een schildpadje, vanwege het veilige gevoel van een huisje op je rug, je hebt het altijd bij je. Ieder kind verdient zo’n eigen huisje in de vorm van de altijd aanwezige zekerheid, de wetenschap dat er voor je gezorgd wordt, dat je je veilig mag voelen in ieder huis waar je bent.

Met welke vragen kunt u terecht?

Kortweg: met vragen die verband houden met scheiding waar kinderen bij betrokken zijn.

Veel cliënten zoeken mijn hulp bij het maken van een kindwaardig ouderschapsplan. Dan voer ik gezamenlijke gesprekken, met beide ouders. Vaak is er daarnaast aanleiding om hen beiden één of enkele malen apart te spreken. Bij voorkeur zie en spreek ik ook de kinderen, met als doel een beeld te krijgen van hun specifieke opvoedingsvraag en hun gevoelens met betrekking tot de scheiding van hun ouders.
In enkele gevallen zoeken ouders mijn hulp al voorafgaand aan de scheiding met vragen over de begeleiding van hun kinderen.

Ouders kunnen ook terecht met een individuele vraag om ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij de eigen verwerking, opvoedingsondersteuning als de kinderen de scheiding niet goed verwerken, hulp bij het innemen van standpunten in juridische procedures: wat moet ik doen om werkelijk de ontwikkeling van mijn kind te bevorderen, welke verdeling zou daarbij passen?